Autokary dla firm. Jak zorganizować przewozy pracownicze?

Zazwyczaj pracownicy docierają do miejsca samodzielnie, używając do tego celu komunikacji zbiorowej bądź prywatnego środka transportu. Niekiedy jednak potrzebne jest zapewnienie transportu pracowniczego, do czego często wykorzystuje się autokary. Jak wygląda organizacja przewozów pracowniczych?

Kiedy potrzebny jest stały transport pracowniczy?

W niektórych przypadkach pracodawca decyduje się zapewnić zatrudnianym przez siebie osobom odpowiedni transport do pracy i z pracy. Do takich sytuacji dochodzi zwłaszcza wtedy, gdy zakład znajduje się w mniej uczęszczanej lokalizacji, gdzie nie dociera regularna komunikacja. Chodzić tu może na przykład o duże zakłady produkcyjne położone w oddaleniu nie tylko od ośrodków miejskich, ale i od zabudowań wiejskich. W związku np. ze zmianowym charakterem pracy w niektórych zakładach załoga musi pojawić się o ustalonej godzinie. Najlepszym sposobem na zapewnienie punktualnej obecności pracowników jest zorganizowanie im przewozu autokarem.

Okoliczności wymagające przewozów pracowniczych

Transport pracowniczy może się także przydać przedsiębiorcom, którzy prowadzą biznesy sezonowe. Dzięki odpowiednio wybranym autokarom właściciele mogą zapewnić bezpieczny transport pracownikom. Zaś po upływie okresu zatrudnienia, mogą rozwieźć zatrudnione osoby z powrotem do domów. Konieczność zorganizowania przewozów pracowniczych może wystąpić również wtedy, gdy wykonywanie danego zawodu wiąże się z częstymi delegacjami, zwłaszcza tymi, które dotyczą większej grupy pracowników. Okolicznościowe przewozy pracownicze są również realizowane w sytuacji, gdy osoby zatrudnione trzeba dowieźć na szkolenie, event firmowy czy imprezę integracyjną.

Czym są przewozy pracownicze?

Przewozy pracownicze należą do tzw. przewozów regularnych specjalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przewozy tego rodzaju nie mają charakteru publicznego i dotyczą konkretnego rodzaju pasażerów. Cechuje je regularność wykonywania na konkretnych trasach, w określonym czasie. Aby przewóz pracowniczy mógł być realizowany, konieczne jest uzyskanie stosownego zezwolenia. Zezwolenia wydawane są przez organ (wójta lub burmistrza) właściwy dla obszaru, na którym mają być realizowane przewozy. Ponadto na każdą realizowaną trasę przewozów pracowniczych potrzebne jest odrębne zezwolenie. 

Chcąc zorganizować przewozy pracownicze dla pracowników swojej firmy, najlepiej skontaktować się z firmą specjalizującą się w wynajmie autokarów. Firma przewozowa, która chce wykonywać przewozy pracownicze, musi mieć nie tylko zezwolenie na przewóz osób w ogóle, ale też zezwolenie na przewóz pracowników tej konkretnej firmy, dla której realizuje przewozy. Przed rozpoczęciem wożenia pracowników na ustalonej trasie lub trasach, zleceniodawca musi określić maksymalną liczbę pasażerów. Pamiętać należy, że w przypadku większej liczby pasażerów, niż deklarowana przejazd nie będzie mógł odbyć się. Możliwym natomiast jest przewiezienie mniejszej niż zadeklarowana, liczby pasażerów.

Wybierz sprawdzonego przewoźnika

Zakres i specyfika usługi każdorazowo dostosowywane są do indywidualnych oczekiwań zlecającego. Szczegóły  zamówienia powinny zawierać m.in.: szacowaną lub konkretną liczbę pasażerów, rodzaj i długość trasy oraz czas przejazdu. Ustalenie tych kwestii pozwoli nam dostosować ofertę do potrzeb danej firmy. Jeśli szukają Państwo pomocy w tym zakresie – zapraszamy do kontaktu z naszą firmą transportową we Wrocławiu.