Regulamin

Regulamin przewozów autokarowych

W trosce o komfort i bezpieczeństwo naszych pasażerów, podczas przejazdów autokarowych obowiązuje regulamin. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Transfer – przewóz osób z punktu A do punktu B, czas odjazdu „+-” 15 minut.
Wycieczka 1 dniowa – przewóz osób wyjazd z miejsca podstawienia dojazd do miejsca docelowego, postój/oczekiwanie na grupę, powrót do miejsca wyjazdu, całość usługi w czasie (ustawowym) kierowcy z powrotem do bazy.
Wycieczka kilkudniowa – przewóz osób wyjazd z miejsca podstawienia dojazd do miejsca docelowego, postój/oczekiwanie/zwiedzanie na/przez grupę, powrót do miejsca wyjazdu, całość usługi w czasie (ustawowym) kierowcy z powrotem do bazy.
Czas jazdy/pracy Kierowcy od wyjazdu z bazy i powrotu do niej – 4,5 godziny jazdy, 45 minut przerwa (możliwość 15 i 30 minut) i 4,5 godziny jazdy, całkowity czas pracy kierowcy nie może przekroczyć 12 godzin, po zakończonym dniu pracy obowiązkowy odpoczynek to 11 godzin.
Pojazd do przewozu osób jest podstawiany czysty i po zakończeniu zlecenia jest oddawany przez Organizatora w stanie czystym z wyłączeniem normalnego użytkowania podczas usługi.
Podczas trwania przewozu uczestnicy zobowiązani sa do zachowania w sposób nie zakłócający spokoju pozostałym uczestnikom przewozu i kierowcy pojazdu.

W szczególności zabrania sie :

  • spożywania napojów i jedzenia posiłków (zgodnie z obowiązującymi przepisami)
  • spożywania napojów alkoholowych i substancji odurzających
  • wstawania z miejsc i chodzenie po pojeździe
  • krzyczenia i używania wulgaryzmów

Art. 21. (Ustawa przewozowa) W grupowym przewozie osób do obowiązków organizatora należy nadzór nad przestrzeganiem przez uczestników przewozu grupowego przepisów porządkowych; organizator i uczestnik ponoszą odpowiedzialność solidarną za wyrządzone szkody w mieniu przewoźnika, chyba że strony umówią się inaczej.

Pojazdy przewoźnika mogą być wyposażone w systemy MONITORINGU.

Niniejszy Regulamin stanowi integralna cześć umowy/ zamówiena o przewóz osób.
U kierowcy pojazdu jest do wglądu wyciąg (dla grupowego indywidualnego przewozu osób) aktualnej ustawy przewozowej.